EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015

EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD
EuroSat.1.5.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.26. 09.2015 in DM 800HD


Citazione:

SoftCams:

Menu > Euro Panel > Softcams

About remote control How to adjustment >>
menu
setup
system
input device
press ok to dreambox remote control (native) and adjustment as you like ..EuroSat.1.5 DM800HD CLONE


DREAMBOX ALL IMAGES 2014 - 2015Discussione iniziata da halfhalf in Categoria DM 800HD nella data di 27-09-2015 22:47.