OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015


OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HD
OpenPlus.1.0.DM800HD.CLONE.SIM2.SSL84D.ByHouara.25 .09.2015 in DM 800HDCitazione:

EMU:

menu > LBpanel > Green button (CamEmu) > Blue button (install Emu) > Green button (install?

menu > LBpanel > Green button (CamEmu) > Green Button (Start?

REMOTE CONTROL:

About remote control How to adjustment >>
menu
setup
system
input device
press ok to dreambox remote control (native) and adjustment as you like ..OpenPlus.1.0 DM800HD CLONE


DREAMBOX ALL IMAGES 2014 - 2015Discussione iniziata da halfhalf in Categoria DM 800HD nella data di 27-09-2015 22:54.